Skip to content

Tôi iu….

March 28, 2007

….bạn bè tôi

Advertisements
13 Comments leave one →
 1. Cò Ròm permalink
  March 28, 2007 5:25 pm

  tại v “bạn b tui yu tui” hehe :D. Nice day nha a C.

 2. TuTu permalink
  March 28, 2007 7:40 pm

  Blast >”””< ???

 3. Như Điệu permalink
  March 29, 2007 2:55 am

  H h… Anh ơi!!! Cố ln!! Nải chi!!! ^__^

 4. pig pig green XU permalink
  March 29, 2007 4:19 am

  ^_^!e e e!A new day has come!^_^!Vui len anh Chom!Hehehe!^_^!Co len!^_^!BAn be anh ai cugn yeu quy anh het!

 5. Dại permalink
  March 29, 2007 5:07 am

  em c��ng…h�ng iu anh >:D<

 6. miumiumeo permalink
  March 29, 2007 7:47 am

  uh iu nhao ;;)

 7. Lột sạch sẽ (Rờ) permalink
  March 29, 2007 8:53 am

  Ai cũng iu tui hết, hoặc cũng hng iu tui hết, nhưng tui iu hết, nhất l ….con gi đẹp đẹp :”>

 8. pig pig green XU permalink
  March 29, 2007 9:40 am

  bo tay!^_^!

 9. white tiger permalink
  March 29, 2007 5:52 pm

  wow đơn giản chỉ l 1 ci hnh,m nhiều nghĩ gh ….. bạn b lun ui anh….. :”D

 10. Alex Fox permalink
  March 30, 2007 5:52 am

  lại iu bạn b ko yu vợ :-w

 11. L7K permalink
  March 30, 2007 7:06 am

  oi, iu mọi ng hết, nhất l con gi đẹp…anh đng l c đủ ci tốt đẹp như bao ng:D. Em hng iu anh:d.

 12. Tu Tran permalink
  March 31, 2007 6:50 am

  e e dung iu tui nha =))

 13. Van Anh permalink
  April 2, 2007 9:12 am

  Hic hic…cam dong qua!Ac ..Ac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: