Skip to content

Bài hát Valentine chính thức của năm nay

February 13, 2009

Bịnh hết chỗ nói. Bịnh nhứt là không cách chi hiện hình entry.
Thôi đi theo link cho khỏe: http://sannhac.com/r1221154/You-re-beautiful-summoner131.htm

Đúng t6 13. Working overtime this weekend both on Sat and Sun is not bad at all, but when you’re in bad mood, this can be considered disaster to some fucking degree.

Advertisements
7 Comments leave one →
 1. Za'n permalink
  February 13, 2009 7:31 am

  ko nghe thấy g hết,vẫn thấy bg của a hay qu =]]

 2. Za'n permalink
  February 13, 2009 9:43 am

  nng zất l đẹp,nng zất l đẹp,đng zồiiiiiiiii

  =]] =]] =]] =]] =]] =]] =]] =]]

 3. Za'n permalink
  February 13, 2009 9:58 am

  http://www.youtube.com/watch?v=R0UT2MpdWnc ���ng g�p con n�y lu�n =]]

 4. nhẽo nhợt permalink
  February 13, 2009 10:48 am

  wn mất phải cười lăn lộn
  cười lăn lộn =)) =))

 5. tess permalink
  February 13, 2009 12:29 pm

  Tm trạng nhỉ? 😀

 6. Tu Tran permalink
  February 13, 2009 7:32 pm

  nếu thch ăn m anh hy ni ngố ai n

 7. .:: Chiru súp pờ ::. permalink
  February 16, 2009 4:52 am

  nng rất l điẹp =)) =)) =)). Mặt dy kinh =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: